Hướng dẫn mua hàng tại Hopinoffset.com

Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt

 • Bước 1: Sau khi tìm hiểu thông tin, khách hàng đặt hàng và cung cấp đầy đủ thông tin giao hàng
 • Bước 2: Xác nhận đơn hàng
 • Bước 3: Gửi thông tin xác nhận đơn hàng qua email
 • Bước 4: Chuyển hàng đến đơn vị vận chuyển
 • Bước 5: Khách hàng kiểm tra, nhận hàng và thanh toán.

Cách 2: Thanh toán qua thẻ, chuyển khoản (Visa, Master card…)

 • Bước 1: Sau khi tìm hiểu thông tin, khách hàng mua hàng và cung cấp đầy đủ thông tin giao hàng;
 • Bước 2: Xác nhận đơn hàng;
 • Bước 3: Gửi thông tin xác nhận đơn hàng qua email;
 • Bước 4: Khách hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản
 • Bước 5: Kiểm tra tài khoản và chuyển hàng đến đơn vị vận chuyển;
 • Bước 6: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.